torstai 14. maaliskuuta 2013

perjantai 1. helmikuuta 2013

Avajaistunnelmia


Näyttelyn "äidit" Kiba Lumberg ja Kaarina Majander kertovat näyttelyn synnystä.

Näyttelynä avaajana toimi kansanedustaja Hanna Tainio.

Kiba Lumberg ja muita näyttelyn taiteilijoita.
Avajaisissa esiintyi näyttelyn taiteilijoista Erika Lakatos, säestäjänä Arto Piispanen.

Delaine Le Basin performanssi.Ensimmäiset katsojat tutustumassa näyttelyyn.

 

maanantai 21. tammikuuta 2013

Me, You and the Others


The exhibition displays works by European artists who discuss the situation of Romany people. It is about identities in relation to otherness from the viewpoint of an ethnical minority and gender. Most artists in this exhibition are Romany women because their thoughts and interpretation of life and the environment have turned impossible into possible. They are pioneers who have, against all prejudice, become professional artists and crushed the stereotype of the invisible Romany woman.

Artists in the exhibition:
Márta Bada, Hungary
Lita Cabellut, Spain
Sara Elter, Italy
Erika Lakatos, Hungary
Delaine Le Bas, England
Maja Ljubotina, Slovenia
Kiba Lumberg, Finland
Marika Schmiedt, Austria

These artists discuss the following questions in their works:
How do female Romany artists perceive the world in which they live?
How do they see their own identity?
Can being a Romany be observed on the scale of good and bad?
How does the gender of the creator and the viewer influence the interpretation of the work?
Is woman a gender?
Does gender exist?
What is contemporary Romany art and how does it manifest itself?
What is otherness in other cultures?
What is it like to be simultaneously inside and outside of a culture?
What is the human value of Romany people like?
Does a woman's value differ from human value?
What is the Romany people's future like?

The exhibition is produced by the Cultural Association Aurinko and Finnish Labour Museum Werstas.
The curators are Ulla Jaskari (Finnish Labour Museum Werstas), Kiba Lumberg and Kaarina Majander (Cultural Association Aurinko).
The exhibition is supported by the Ministry of Education and Culture, Alfred Kordelin Foundation, Kone Foundation, Sokos Hotels and Aamulehti.

keskiviikko 16. tammikuuta 2013


Kansainvälinen taidenäyttely Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 1.2.-26.5.2013

Näyttely esittelee eurooppalaisten, romanien asemaa käsittelevien kuvataiteilijoiden teoksia. Se käsittelee identiteettejä suhteessa toiseuteen etnisen vähemmistön ja sukupuolen näkökulmasta. Useimmat näyttelyn taiteilijoista ovat romaninaisia, koska heidän ajatuksensa, tulkintansa elämästä ja ympäristöstä ovat tehneet mahdottomasta mahdollisen. He ovat suunnannäyttäjiä, jotka ovat vastoin ennakkoluuloja nousseet ammattitaiteilijoiksi ja murtaneet stereotypian näkymättömästä mustalaisnaisesta.

Näyttelyn taiteilijat:

Marta Bada, Unkari
Lita Cabellut, Espanja
Sara Elter, Italia
Erika Lakatos, Unkari
Delaine Le Bas, Englanti
Maja Ljubotina, Slovenia
Kiba Lumberg, Suomi
Marika Schmiedt, Itävalta

Taiteilijat käsittelevät teoksissaan kysymyksiä:

Miten romaninaistaiteilijat hahmottavat maailman, jossa elävät?
Millaisena he näkevät oman identiteettinsä?
Voiko romanina olemista tarkastella hyvä-paha-asteikolla?
Miten tekijän ja katsojan sukupuoli vaikuttaa teoksen tulkintaan?
Onko nainen sukupuoli?
Onko sukupuolta olemassa?
Mitä on romanien nykytaide ja miten se ilmenee?
Mitä on toiseus eri kulttuureissa?
Millaista on olla samaan aikaan kulttuurin sisä- ja ulkopuolella?
Millainen on romanin ihmisarvo?
Onko naisen arvo erilainen kuin ihmisarvo?
Millainen on romanikansan tulevaisuus?

Näyttelyn ovat tuottaneet Kulttuuriyhdistys Aurinko ja Työväenmuseo Werstas.
Kuraattoreina ovat toimineet Ulla Jaskari (Työväenmuseo Werstas), Kiba Lumberg ja Kaarina Majander (Kulttuuriyhdistys Aurinko).
Näyttelyä ovat tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Alfred Kordelinin säätiö, Koneen säätiö ja Sokos Hotels.